PROGRAM - www.budweiserova.com

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

PROJEKTY
Celoroční koncert / výjimkou Vánoční čas / koncert je vhodný pro divadla, koncertní sály, kulturní domy či venkovní prostory apod. Návštěvníci koncertu mohou slyšet v Irenině podání spirituály, gospely, blues, převzaté písničky a také vlastní tvorbu.

Koncert v sakrálních prostorách, Svatováclavské slavnosti, Noc kostelů, spirituály, gospely v anglickém jazyce, respektive s českými texty vhodnými právě pro tato místa /např.Hold On, True Relligion aj. / Irena se dlouhou dobu věnuje duchovním písním „Černé“ Ameriky. Spirituálům a gospelům. Patří k naprosté špičce v interpretaci této hudby u nás.

Koncert v čase svátečním - od Adventu do Tří králů, Adventní a Vánoční spirituály a gospely zazní s českými či původními anglickými texty / namátkou: Poor Little Jesus, Go Tell it On The Mountains, Mary Had A Baby /, na koncertu ale uslyšíte i jiné Vánoční písně, a to ze staré Francie, Anglie, Španělska i naší provenience. Většina Vánočních písní se nachází na CD " O Vánocích zpívám ".

Komorní koncerty v menších prostorách, při vernisážích, pro KPH apod. Je možné domluvit Irenin koncert za doprovodu jednoho či dvou hudebníků, v případě vernisáže může Irena účinkovat i sama. Samozřejmě opět jsou na programu spirituály, gospely, blues a vlastní tvorba. Takový koncert je finančně méně nákladný a jeho celková dramaturgie se odvíjí od charakteru akce.

Výstavy mozaikových obrazů - lze domluvit besedu o mozaikách s jejich ukázkami, nebo výstavu spojenou s koncertem a komentovanou prohlídkou.

Moderování akcí, charitavních aukcí apod, Irena již moderovala např. aukci uměleckých děl na podporu výstavby pekárny v Malawi,
výročí pivovaru Berounský medvěd či Výroční akci k založení Lékárnické komory v Břevnovském klášteře.

Koncerty i besedy je možné uskutečnit ve vhodných prostorách akusticky, nebo můžeme použít zvukovou aparaturu pořadatele,
popřípadě koncert ozvučit naší aparaturou. Vše je otázkou dohody mezi manažerem souboru a pořadatelem.

Po dohodě lze postavit i program akce na klíč - spolupracujeme i s dalšími umělci.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky